Henrik Pedersen og Helle
Forside | Kontakt
 
Vis kurv

0 vare(r) i kurven 
I alt 0,00 DKK
INFOKORT FOR :  DANA Kontaktlim 281 1L
Varenavn: DANA Kontaktlim 281 1L
Varenummer 3006

Kontaktlim 281 er en all-round neoprenbaseret letflydende kontaktlim
til limning af tætte flader samt til limninger hvor der ønskes øjeblikkelig
høj styrke.
Kontaktlim 281 er specielt velegnet til limning af træ, fiber- og
spånplader, plastlaminater, filt, natur- og kunstgummi, læder,
skumstoffer, beton, glas, metaller m.m. Limen kan ikke anvendes til
polystyrenskum (flamingo), brug i stedet den vandbaserede kontaktlim
Aquakontakt 287.
Limen er vandbestandig og tåler temperaturer fra ca. -40 °C til +70 °C,
afhængig af styrkekravet. (Kontaktlim er en termoplastisk limtype,
d.v.s. at styrken reduceres med stigende temperaturer). Ved
tilsætning af 5 % Kontakthærder 924 forøges varmefastheden til ca.
+150 °C.Fysiske / kemiske data:
Lim:
Type: Opløsningsmiddelholdig lim på polychloropren (neopren) basis.
Farve: Gul
Konsistens: Letflydende
Holdbarhed: Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.
Emballage:

Limfuge:
Farve: Mat gullig
Bestandighed: Temperatur: ca. -40 °C til +70 °C. Limen er termoplastisk (d.v.s. styrken reduceres med
øget temperatur). Ved tilsætning af 5 % Kontakthærder 924 øges varmefastheden til ca. 150 °C.
Vand: God

Brugsanvisning:
Forberedelse: Limfladerne skal være rene, tørre og fri for olie, fedtstof, slipmiddel, støv og løse partikler.
Ved tilsætning af 5 % Kontakthærder 924 forøges varmefastheden. Brugstiden efter
hærdertilsætning er ca. 24 timer.
Det anbefales altid at foretage prøvelimninger, for at vurdere limningens styrke.
Vær opmærksom på at limen kan misfarve / påvirke nogle materialer. Foretag derfor en
prøve på et skjult sted.
Fortynding: Fortynding må kun foretages med Fortynder 954.
Påføring: Kontaktlim 281 omrøres og udstryges på begge flader i et ensartet tyndt lag, med pensel
eller tandet spartel. Til stærkt sugende materialer kan det være nødvendigt at påsmøre lim
ad 2 gange (første gang evt. med fortyndet lim). Efter limpåføring skal fladerne tørre indtil
limen ikke længere er afsmittende (5 - 30 minutter, afhængig af temperatur, ventilation,
materialer m.m.). Derefter lægges emnerne nøjagtigt sammen, da efterjustering ikke er muligt.
Emnerne presses godt sammen i få sekunder, evt. med hammer eller gummirulle, idet man
er særlig omhyggelig med kanter og samlinger, og sørger for fuldstændig kontakt mellem fladerne.
Påføringstemperatur: 5 - 30 °C.
Rækkeevne: 3 - 5 m²/liter, ved to-sidig limpåføring, afhængig af underlagets type.
Hærdning: Limfugen opnår øjeblikkelig høj styrke. Fuld styrke opnås efter ca. 4 døgn ved 20 °C. Ved
lavere temperaturer øges hærdetiden.
Rengøring: Lim på huden fjernes med vand og sæbe, brug evt. pimpsten eller sæbe med slibemiddel.
Værktøj rengøres med xylen eller Fortynder 954, mens limen endnu er våd. Afhærdet lim kan
fjernes mekanisk, eller ved iblødsætning i Fortynder 954.

Sikkerhed:
Indeholder: Xylen
Fareklasse: F, meget brandfarlig
Xn, sundhedsskadelig
Faresætninger: Farlig ved indånding og ved hudkontakt Irriterer øjnene og huden Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted.
Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
DANA Kontaktlim 281 1L

Ring for pris!
  «-Tilbage       Vis med moms   Anbefal   Print


:::::: CESCO A/S © 2009::::::